Софтуер за проектиране - лесно и професионално

ИнсталСистем 5

Сградни водоснабдителни инсталации
ИнсталСистем 5 с включен модул за проектиране на на сградни водоснабдителни инсталации съвместим с BIM и DWG.

Лесно и професионално изчисляване и оразмеряване на водоснабдителната инсталация съгласно БДС EN806-3 и DIN1988-300.


Работи съвместно в 2D и 3D режими с автоматизирани функционалности даващи графично представяне на продуктите, използвани в проекта. Генерира автоматични изгледи през инсталация.

Автоматизирано оразмеряване на инсталация с подробни хидравлични изчисления и количествени сметки.
instalsystem5_dvd_cover_heating_cooling1.png

Изпробвай с пълна функционалност за 30 календарни дни

Виж как се инсталира и активира!

Съвместим с BIM и DWG

Внос на сградна конструкция от BIM

Внос на сградна конструкция от DWG

Лесно задаване на генерални настройки

Генерални настройки на софтуера

Промяна на фона на етажните разпределения

Промяна фона на работната среда

Прибори, вертикални и хоризонтални клонове

Внасяне на санитарни прибори

Хоризонтална водоснабдителна инсталация

Задаване на свободен напор в СВО

Вертикални клонове и етажна инсталация

Създаване на сграден водомерен възел

Автоматично генериране на изгледи през инсталация

Различно изпълнение на тръбни отклонения

Автоматично генериране на изгледи

Автоматично създаване на количествени сметки

Етикиране на водопроводни клонове

Преглед на хидравлични изчисления

Износ на етажни разпределения към DWG

Настройване на етикет - вид на клон

Обмен на данни в EXCEL и WORD

Вземи ИнсталСистем 5 за водоснабдителни инсталации!

Геров инженери

"Геров инженери" ЕООД е регистриран в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на "Агенция по вписванията" като дружество с ограничена отговорност с ЕИК 206074148.

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Геров инженери ЕООД
IBAN: BG16TBIB931010A01CXM01
BIC: TBIBBGSF

© 2021 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси

Ние използваме „бисквитки“, за да може сайтът да функционира правилно и да анализираме трафика съгласно Общия регламент за защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)